Naše plantaže kupina se prostiru na površini od 3,5 hektara.

Bestrne sorte kupina koje gajimo su:

Blek satin (Black Satin),

Čačanska bestrna,

Hal tornles (Hull Thornless),

Loh nes (Loch Ness).

Obzirom da Negotinska nizija spada u krajeve zemlje sa najmanjom nadmorskom visinom, naša prva plantaža površine 0,4 hektara, zasađena 2001. godine na obali Jaseničke reke, bila je ujedno i prva ogledna plantaža u Istočnoj Srbiji u mestu sa najmanjom nadmorskom visinom.

Ohrabreni dobrim rezultatima, rešili smo da 2008. godine zasadimo drugu plantažu površine 2 hektara. Za nas je to bio jedan od najvećih poduhvata, da za nepunih godinu dana dva hektara zemlje kompletiramo počevši od sadnica, stubova, žice, sistema navodnjavanja kap po kap i dovoda električne energije.

Treća plantaža zasađena je 2017. godine na površini od 1,16 hektara. Vec sledeće, 2018. godine, ubrali smo prvi rod kupina koji je iznosio oko 6 tona po hektaru.

2018. je bila odlučujuca godina, u kojoj smo rešili da nas san o registrovanoj vinariji pretvorimo u javu.

Količina kupine koju smo preradili u 2018. godini bila je 35 tona.